Starta företag-ekonomi och bokföring

En av de första sakerna som man behöver göra när man ska starta företag är att välja bolagsform. Vilken bolagsform som passar bäst beror på omständigheterna. Det att påverkas bland annat av om du är en person eller om ni är flera personer som vill starta bolag och vilken typ av verksamhet man har tänkt starta.

Som ny företagare kan det vara svårt med finansieringen. En lösning kan vara att ansöka om företagslån. Flera långivare kräver en historik i bolaget, men det finns också lånegivare som erbjuder nystartslån vilket är företagslån till nystartade företag.

Företagslån kan vara ett alternativ om man har stora utgifter i början. Det är inte sällan som man har relativt stora uppstartskostnader, kanske större än man räknat med. Därtill kan det ta ett tag innan verksamheten kommer igång och framförallt innan den blir lönsam. Detta kan vara särskilt problematiskt om man behöver göra en större investering för att få upp lönsamheten. Om man säljer produkter kan man behöva köpa ett större parti för att få ner priset. Andra vanliga utgifter är digitala förbättringar, skapa en webbsida och marknadsföring.

Investering som nyföretagare

Problemet är ofta att det kan vara svårt att i förväg räkna ut exakt hur mycket man behöver investera. Exempelvis för att man inte räknade med så stora marknadsföringskostnader. Det kan också vara så att verksamheten utvecklas bra men att lönsamheten ändå är låg. Som i exemplet ovan med handlaren som behövde köpa ett större parti produkter. Det kan vara ett moment 22. Man behöver köpa ett större parti för att öka lönsamheten men man har för låg lönsamhet för att ha råd att köpa det större partiet. Ett företagslån hjälper till att finansiera det verksamheten behöver för att bli mer lönsam, t.ex. marknadsföringen eller produktinköp.

Det som då är viktigt att tänka på är att man ofta behöver en affärsplan. Detta är något som man bör göra oavsett, för sin egen skull. Tänk ut och skriv ned tydligt vad som är din vision och hur den ska gå att genomföra. Då blir det lättare att upptäcka om det finns några svagheter eller hinder. Därmed blir det också lättare att hitta lösningar och vägar runt problemen.

När du har en affärsidé och en fungerande plan ska du bestämma dit för vilken bolagsform som passar bäst. Här finns mer information om hur du skapar en affärsplan.

Försäkringar till företag

Du bör också se över vilka försäkringar du behöver. Vissa försäkringar är bra att ha i allmänhet, oavsett branch, bolagsform och storlek på företaget. Andra försäkringar behövs endast under vissa omständigheter och är inte något som alla företag behöver. Exempelvis kan försäkringar för dig som företagare vara bra att ha och även en allmän försäkring för företaget. Har du också tänkt ha anställda bör du hitta en lämplig försäkring för personalen. Har du dyra varor kan det vara bra att försäkra dessa. Vilka försäkringar du behöver beror på dina omständigheter, du kan får bra hjälp hos ditt försäkringsbolag. Försäkringarna kan också vara viktiga om du tänkt ansöka om uppstartslån eller företagslån.