Få mer tid till företaget: sälj dina fakturor

Sälj fakturor och få tid till annat

Många företagare kan säkert skriva under på att tiden känns knapp och man vill gärna hinna uträtta mer på en arbetsdag än vad man klarar av. Många gånger är det andra arbetsuppgifter som inte är direkt relaterade till att få företaget att växa eller att knyta nya affärskontakter. En av alla de uppgifter som är otroligt tidskrävande är faktureringsprocessen.

Ta betalt

När du har gjort ett arbete åt en kund eller sålt dina varor och tjänster till fysiska butiker eller över e-handel så börjar arbetet med att ta betalt av kunderna. Denna process kan ibland bli långdragen och om den inte blir långdragen så konsumerar den alltid värdefull arbetstid. Innan du får in dina pengar från kunderna som du har fakturerat kan det hända att du måste hålla tillbaka med investeringar i företaget eftersom du väntar på att likvida medel ska trilla in på ditt företagskonto.

I ett sådant här skede kan du ta hjälp av en extern aktör och faktiskt sälja dina fakturor till ett företag som har som har som huvudsaklig arbetsuppgift att fakturera andras kunder, på uppdrag av de företag som säljer sina fakturor till dem.

Vad vinner jag på att sälja fakturor?

Vinsterna med att sälja fakturor till en extern aktör eller samarbetspartner är många. För det första friar du upp mycket administrativ tid när du säljer dina fakturor till en utomstående. I detta moment lämnar du över ansvaret till någon annan som på ett ansvarsfullt sätt tar hand om hela faktureringsprocessen; dvs. skickar ut fakturor till de kunder som ska betala dig. När du säljer dina fakturor till en annan part får du omgående betalt för alla fakturorna och du behöver alltså aldrig vänta på att dina kunder ska betala dig inom 30 dagar.

Detta är en av de stora fördelarna med att sälja fakturor, även kallat factoring. När du kontinuerligt säljer dina fakturor till en aktör som tar hand om hela processen och dessutom betalar fakturorna åt dig; ja då får du och ditt företag mycket tid över till annat som ni direkt kan lägga på att utveckla och driva företaget framåt.

Se över arbetsrutinerna

Många företagare kör på i samma invanda mönster utan att reflektera över vad som kan göras annorlunda för att komma runt vissa tidskrävande arbetsmoment. Genom att optimera din tid och lägga fokus på rätt saker kommer du lättare få ditt företag att växa.

När du ser över företagets alla arbetsmoment och inser att ni fortfarande tillhör dem som själv har hand om faktureringen av era kunder så är det läge att ta ett nytt steg i riktning mot att effektivisera arbetet. Sälj företagets fakturor och dra nytta av alla fördelar som det innebär att få mindre administrativa arbetstimmar och att få betalt omgående.

Glöm kunder som inte betalar

Alla företagare har nog varit med om att kunder inte betalar sin faktura eller är väldigt sen med betalningen. När du säljer din faktura till en extern fakturahanterare behöver du aldrig mer lägga tid på att skicka påminnelser till kunder som inte betalar i tid. Detta kan du välja till att factoringbolaget sköter när du säljer dina fakturor.